Јавни позив ЕКСКУРЗИЈЕ ШКОЛЕ У ПРИРОДИ

Јавне набавке – електрична енергија

Предмет јавне набавке добара мале вредности бр. 1.1.1/20 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, за потребе школе. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговором –  LINK.  ОДЛУКА о...