ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ (за шк.2023/2024.год.)

Министарство просвете у складу са одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 401-2079/2023 од 16.3.2023.године ће обезбедити бесплатне уџбенике и друга наставна средства која су школе одабрале да користе у школској 2023/2024.години. Право на бесплатне уџбенике имају:...