Упис ученика у први разред за школску 2023/24.годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред у Oсновној школи „Милена Павловић Барили“ за школску 2023/2024 годину обавити у времену од 01. априла 2023. до 31.маја 2023. Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл....

УСЛОВИ И РОКОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

За продужени боравак могу да се пријаве ученици чија су оба родитеља радно ангажована. Пријем пријава за упис ученика првог и другог разреда у продужени боравак врши се од 01. априла до 31. маја текуће школске године за наредну школску годину. Предност приликом уписа...

ОБАВЕШТЕЊА ЗА УПИС ПРВАКА 2022/23

Обавештавамо родитеље да ће се упис деце у први разред у Oсновној школи „Милена Павловић Барили“ за школску 2022/2023. годину обавити у периоду од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.године. Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања...