Упис деце у први разред

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред у Oсновној школи „Милена Павловић Барили“ за школску 2024/2025 годину обавити у времену од 01. априла 2024. до 31.маја 2024. Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл....

OБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25 ГОДИНУ ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ

Чланом 55. став 18. 19. и 20. Закона о основном образовању и васпитању (“СЛ. Гласник РС “,27/18 –др. Закон 129/21 и 92/23) прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев...

Упис ученика у први разред за школску 2023/24.годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред у Oсновној школи „Милена Павловић Барили“ за школску 2023/2024 годину обавити у времену од 01. априла 2023. до 31.маја 2023. Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл....

УСЛОВИ И РОКОВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

За продужени боравак могу да се пријаве ученици чија су оба родитеља радно ангажована. Пријем пријава за упис ученика првог и другог разреда у продужени боравак врши се од 01. априла до 31. маја текуће школске године за наредну школску годину. Предност приликом уписа...