ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

Обавештење за ученике и родитеље ученика На основу Дописа МПНТР бр.610-00-01378/2021-07 од 12.03.2021. године, школа је у обавези да реализује наставу на даљину за ученике од петог до осмог разреда. У складу са Дописом упознајемо вас са следећим: Почев од 15.03....

Дигитално насиље

Правила понашања на платформи за учење –  Google učionica При међусобном обраћању служимо се речником који поштује туђу личност,  односно које не вређају част, углед и достојанство.Приликом слања наших радова и задатака водимо рачуна да пропратни текст...

Одељенска Старешинства

 Бројно стање ученика по одељењима –одељењски старешина (1-4) РАЗРЕД/OДЕЉЕЊЕУКУПНО УЧЕНИКАОДЕЉЕЊСКИ  СТАРЕШИНА1/128Гордана Нелоски1/228Слађана Анђелковић1/328Јасмина Вуловић1/430Горица Радовановић1/530Радмила ПавловићУкупно1442/128Марија Бојанић2/226Жана...

ЗАПОСЛЕНИ У ОШ ,,МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“

НАСТАВНИЦИ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТОДЕЉЕЊАЗАМЕНЕ1.Светлана Недељковић61 62 6382 842.Бојана Урошевић81837172743.Бранкица Ратковић657555524.Ивана Ивошевић647353545.Милица Ћућа51МАТЕМАТИКА6.Весна Станојевић71727382 847.Марина Граховац51  53 81 83(информатика81 82...