ПРИЈАВА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да...

Чајанку за ненаставно особље

Поводом Дана жена, чланови Вршњачког тима организовали су “Чајанку за ненаставно особље”, на којој су им уручили осмомартовске честитке и почастили их колачима и чајем.Посебно изненађење за гошће биле су лепо израђене, уникатне честитке са стиховима које...

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ЈН бр.1.1.1/20

Предмет јавне набавке добара мале вредности бр. 1.1.1/20 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, за потребе школе. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговором –  LINK.  ОДЛУКА о...