Програм „Школе за 21. век“ који је осмислио и спроводи Британски савет омогућава да се код ученика развијају кључне вештине потребне у савременом друштву попут решавања проблема, критичког мишљења и програмирања.
Осам учитељица наше школе учествовале су у пилот пројекту „Школе за 21. век“. Вештине које су стекле током обуке, пренеле су у сам наставни процес. У оквиру примене усвојених вештина и компетенција, учитељице су одржале угледне часове на којима су представиле различите технике учења и ученике упознале са савременим приступима учењу и решавању проблема.
Учећи на забаван, интерактиван и иновативан начин, ученици стичу и практичне вештине програмитања помоћу microbit уређаја (малих, ручних рачунара). У оквиру програма „Школе за 21. век“ организовано је и такмичење за ученике од 1. до 4. разреда из програмирању уз примену microbit уређаја на националном нивоу. Пројекат ученика наше школе који је настао у оквиру тематског дана „Одговорност према себи и другима“ уврштен је у 10 најбољих пројеката. Ученици су имали прилике да прикажу усвојене вештине решавања проблема из свог окружења (одговоран однос према здрављу, вршњацима, старима, животињама и природи).