Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред у Oсновној школи „Милена Павловић Барили“ за школску 2023/2024 годину обавити у времену од 01. априла 2023. до 31.маја 2023.

Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр.; 68/15; 62/16 – одлуке УС 88/2017, 10/19 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена 2016. године и деца рођена до 28.02.2017. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2017.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Упис у први разред школске 2023/24. године  путем обављаће се електронским.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са заказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу поставити на контакт телефон: 011/7350 557

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2023/24. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2023. године. Истог дана који одаберете ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. И лекарско уверење прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.

Школа је у обавези да по службеној дужности прибави потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 011 2780 772 сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.