РАСПОРЕД ДОДЕЛЕ ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА РОДИТЕЉИМА

Ђачке књижице ће бити дељене, након завршетка првог полугодишта, у четвртак     24.12.2020. са почетком у 8,00 часова, на следећи начин:

  1. На три улаза у школу  формираће се пунктови на којима ће родитељи, у групама, преузимати књижице (одељења са индексом 1,2 и 3 на главном улазу у школу, индекс 4 на улазу из унутрашњег дворишта, индекс 5 на улаз из дворишта- са млађе из горњег дела дворишта а за старије са спортских терена),
  2. Одељенске стрешине формираће групе родитеља из свог одељења (највише 5) и према приложеној сатници у табели заказаће им долазак на пункт,
  3. Приликом доделе књижица, неће се одржавати никакви састанци и избегаваће се свако непотребно задржавање и груписање које је веће од 5 родитеља (родитеље упућивати са пункта одмах по преузимању књижице).

ПРВИ РАЗРЕД 

Група 1.група2.група3.група4.група5.група
Термин 8,00 – 8,108,10 – 8,208,20 – 8,308,30 – 8,408,40 – 8,50

ДРУГИ РАЗРЕД 

Група 1.група2.група3.група4.група5.група
Термин 9,00 – 9,109,10 – 9,209,20 – 9,309,30 – 9,409,40 – 9,50

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Група 1.група2.група3.група4.група5.група
Термин 10,00 – 10,1010,10 – 10,2010,20 – 10,3010,30 – 10,4010,40 – 10,50

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Група 1.група2.група3.група4.група5.група6.група 
Термин 11,00 – 11,1011,10 – 11,2011,20 – 11,3011,30 – 11,4011,40 – 11,5011,50 – 12,00

ПЕТИ РАЗРЕД

Група 1.група2.група3.група4.група5.група
Термин 13,00 – 13,1013,10 – 13,2013,20 – 13,3013,30 – 13,4013,40 – 13,50

ШЕСТИ РАЗРЕД

Група 1.група2.група3.група4.група5.група6.група 
Термин 14,00 – 14,1014,10 – 14,2014,20 – 14,3014,30 – 14,4014,40 – 14,5014,50 – 15,00

СЕДМИ РАЗРЕД

Група 1.група2.група3.група4.група5.група
Термин 15,00 – 15,1015,10 – 15,2015,20 – 15,3015,30 – 15,4015,40 – 15,50

ОСМИ РАЗРЕД

Група 1.група2.група3.група4.група5.група
Термин 16,00 – 16,1016,10 – 16,2016,20 – 16,3016,30 – 16,4016,40 – 16,50