Бројно стање ученика по одељењима –одељењски старешина (1-4)

РАЗРЕД/OДЕЉЕЊЕУКУПНО УЧЕНИКАОДЕЉЕЊСКИ  СТАРЕШИНА
1/128Гордана Нелоски
1/228Слађана Анђелковић
1/328Јасмина Вуловић
1/430Горица Радовановић
1/530Радмила Павловић
Укупно144
2/128Марија Бојанић
2/226Жана Андрејић
2/324Ивана Андријанић
2/428Сребренка Трајковић
2/525Радиша Петровић
укупно131
3/130Марина Петрвић
3/230Бојана Аничић Поповић
3/329Маја Страњина 
3/425Зорана Трбовић
3/528Бојана Ћирић
укупно142
4/128Весна Богдановић
4/229Мирјана Гајдобрански
4/329Мирела Арсић
4/429Тања Мартиновић
4/529Јелена Јоксимовић
Укупно144
СВЕГА од 1.-4. разреда561

Бројно стање ученика по одељењима –одељењски старешина (5-8)

РАЗРЕД/OДЕЉЕЊЕУКУПНО УЧЕНИКАРАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
5/129Милица Ћућа
5/226Марина Ћилерџић
5/329Катарина Младеновић
5/427Марија Дукић
5/525Милена Ћирковић Ристовић
Укупно136
6/125Невена Парезановић
6/226Јелена Батањац
6/322Мирослав Крчевинац
6/426Ивана Ивошевић
6/525Бранкица Ратковић
укупно124
7/124Весна Станојевић
7/225Бојана Урошевић
7/325Ана Максић
7/424Рада Радаковић
7/525Јелена Цвијовић
укупно123
8/128Марина Граховац 
8/226Соња Рајовић
8/328Радмила Дедовић
8/428Биљана Ђукић
укупно110
СВЕГА 5-8492
СВЕГА 1-81053