Наша школа је једна од двадесет основних и двадесет средњих школа са територије Републике Србије која се нашла у узорку овог истраживања.
Истраживање се спроводи уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Уницеф канцеларије у Београду.
Циљ истраживања је да се идентификује како и колико је пандемијa ковид-19 променила образовне праксе и процес школовања деце у основним и средњим школама, с посебним фокусом на ефектима које је имала на ученике из осетљивих група, као и даровите ученике.
Пројекат има два дела – Квалитативни и квантитативни .
Прва фаза:
Квалитативни део се у нашој школи спроводио током фебруара и марта 2022. у сарадњи и договору стручних сарадника школе и члановима истраживачког тима Института за психологију. На основу договора стручних сарадника са наставницима о формирању фокус група и тријада организовани су разговори са две фокус групе у којима је учествовало шест ученика/ученица 4. разреда и шест ученика/ученица 7. и 8. разреда, међу којима су били и ученици из Ученичког парламента школе.
На основу договора стручне службе школе са наставницима , родитељима и децом, у тријадама индивидуалних разговора са ученицима, њиховим родитељима и наставником/наставницом била су укључена три ученика, три родитеља и три наставника наше школе .
Поред сагласности школе да буде укључена у истраживање, прибављене су и сагласности наставника, родитеља и деце за њихово учешће у истраживању.
Разговоре су водили истраживачи Института за психологију и сви су били анонимни (ни од једног учесника/це се нису тражили лични подаци).
Током разговора није било осетљивих или ”узнемирујућих” тема или питања, а све податке Институт ће анализирани на групном нивоу.
Након завршеног истраживања, школа ће добити извештај о резултатима, као и потврду о сарадњи и учешћу на овом пројекту.
Током маја и јуна 2022. следи друга фаза пројекта- Квантитативни део пројекта у коме ће бити укључено 80 основних и осамдесет средњих школа са територије Републике Србије.

Станка Жица, педагог школе