Министарство просвете у складу са одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 401-2079/2023 од 16.3.2023.године ће обезбедити бесплатне уџбенике и друга наставна средства која су школе одабрале да користе у школској 2023/2024.години.

Право на бесплатне уџбенике имају:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); 
  2. Ученици који стичу основношколско  образовање стичу по индивидуално образовном плану, укључујући и ИОП 3;
  3. Ученици са сметњама у развоју и ивалидитетом, који се образују по ИОП-у, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно- васпитни рад не остварују по ИОП-у, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему образовања и васпитања; 
  5. Ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електонском формату, са видео садржајима на знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација: 

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) – РЕШЕЊЕ (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), – ПОТВРДУ  образовно- васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно- васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

НАПОМЕНА: За ученике који су у породици треће или свако наредно дете и налази се у основној школи , школа не издаје потврду, јер школа већ поседује податке о наведеним ученицима. За ученике који се образују по ИОП-у (ИОП 1, ИОП 2 или ИОП 3), није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

У складу са тим, потребно је да родитељи својим одељeњским старешинама најкасније до 6.4.2023. год. доставе одговарајућу документацију како би могли да остваре право на доделу бесплатних уџбеника за дете.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ преко Града за школску 2023/2024.год.

На основу мејла Секретеријата за Образовање и дечију заштиту, све школе на територији Града Београда обавештене су о следећем:
Град Београд ће, као што је већ најављено, обезбедити уџбенике за све београдске основце и средњошколце за наредну школску 2023/2024. годину, и то за све категорије ученика. Такође напомињемо, да ће комплети обухватати све предмете, у зависности од школе коју ученици похађају“.