У петак, 30.09.2023. године обележили смо у школи Европски дан школског спорта.

„ЕВРОПСКИ ШКОЛСКИ ДАН СПОРТА“ (European School Sports Day) је део кампање NowWeMove (Покренимо се) коју реализује ISCA (Међународна Асоцијација за спорт и културу). Акција се одржава последњег петка септембра месеца и има за циљ да се по школама организују масовне спортске активности како би се друга деца заинтересовала и физички покренула. На тај начин би се смањио број оболелих од незаразних болести и покренула свест о здравом стилу живљења кроз редовно бављење физичком активношћу у даљем периоду одрастања.