Чланом 55. став 18. 19. и 20. Закона о основном образовању и васпитању (“СЛ. Гласник РС “,27/18 –др. Закон 129/21 и 92/23) прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. Родитељ, односно законски заступник , може да поднесе захтев изабраној школи за упис детета најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Молимо све родитеље који би желели да им дете похађа нашу школу (први разред школске 2024/2025. год.), а који територијално не припадају нашој школи, да своје захтеве доставе у администацију школе у периоду од 08.01.2024. до 01.02.2024. године.

Подсећамо родитеље чија деца већ похађају нашу школу, који желе да своју млађу децу упишу у нашу школу, а територијално не припадају школи, такође морају да доставе своје захтеве администрацији школе најкасније до 01.02.2024. године.

Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

У Београду,

04.01.2024. године

                                                                                                      Директорка школе:

                                                        Оливера Корошец