26. oktobra 2019. u hali 2, na štandu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa predstavnicima ministarstva prosvete i našim partnerskim školama OŠ „Danilo Kiš“ i OŠ „Kraljica Marija“ , Beograd, predstavili smo na sajmu knjiga zajedničke aktivnosti škola i vrtića izvedenih tokom projekta „Rodna osvešćenost, prevencija nasilja i diskriminacije u vrtićima i školama“.
Uz kviz o rodno zasnovanom nasilju, upitnike za učenike od 1. do 4. i 5. do 8. razreda , nestereotipne poruke i plakate, učenici i nastavnici su i na ovaj način pokazali da ne odustaju od podizanja svesti o ovom važnom društvenom pitanju i problemu.
Zahvaljujemo se Centru za interaktivnu pedagogiju uz čiju smo pomoć i podršku uspešno realizovali sve projektne aktivnosti.

Da podsetimo:
Cilj projekta je bio : Podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti u obrazovno – vaspitnim ustanovama, prevencija i primena efikasnih mera intervencije na rodno zasnovano nasilje i diskriminaciju.
Način na koji je ostvarivan cilj:
– kroz program horizontalnog učenja i efikasne mentorske podrške za prevenciju rodno zasnovanog nasilja (RZN) i diskriminacije na principu: škola mentor ka partnerskim školama u okruženju,
– Prema već pilotiranom i preporučenom programu od strane MPNTR učenici/dečaci i devojčice, kao i njihovi nastavnici i roditelji bilu su uključeni u različite radionice, školske i javne aktivnosti i akcije kojima se promovisao značaj rodne ravnopravnosti, rodne uloge bez dominacije i obrasci ponašanja koji doprinose razvijanju kulture nenasilja i antidiskriminacije.

Види фотографије.