Broj javne nabavke: br. 1.2.2.

  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.
  • OBAVEŠTENJE o produženju roka do 12.11.2019. za podnošenje ponuda LINK.
  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA

OBAVEŠTENJE o produženju roka do 12.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija