Циљ:

  • ученици кроз различите активности увиђају међуповезаност  свих живих бића на нашој планети , развијају одговоран однос  према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према здрављу;  разумеју  сопствену одговорност и одговорност заједнице у изградњи личне и заједничке будућности, као и будућности наредних генерација; понашају  се одговорно, хумано и толерантно у друштву; реализују унапред осмишљене идеје и учествују у пројектима који се тичу школе и локалне заједнице.
  • развијају међупредметне компетенције : одговоран однос према здрављу; одговоран однос према животноЈ средини; одговорно учешће у демократском друштву; предузимљивост и оријентацију према предузетништву.

Узраст ученика : сви узрасти од првог до осмог разреда

Начин организовања  активности :

кроз интегрисану наставу и међупредметно повезивање , нарочито предмета у првом циклусу: свет око нас; природа и друштво, ликовна и муичка култура, грађанско васпитање, верска настава , слободне активности.

У другом циклусу: биологија, хемија, физика, техника и технологија, информатика, ликовна  култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, слобоен наставне активности – вежбањем до здравља, животне вештине, моја животна средина, цртање, вајање и сликање, чувари природе.

Носиоци активности :

  • стручна већа и активи (актив наставника физичке културе, актив биологије, хемије, физике, актив Технике и технологије, информатике , ликовне културе, музичке културе, српског језика; наставници слободних наставних активности (Вежбањем до здравља; Животне вештине, Моја животна околина, Цртање, вајање и сликање, Чувари природе);  
  • стручни сарадници школе ;  наставнико веће, педагошки колегијум
  • тимови у школи: (Тим за пројекте у школи; Тим за екологију, Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва, Тим за професионалну оријентацију, Тим за заштиту ; Стручни тим за инклузивно образовање ,
  • одељењске заједнице 1 до 8 разред
  • ученичке организације : ученички парламент, вршњачки тим
  • сарадници: директор школе, управни органи, савет родитеља.

Потребна  средстав за реализацију активности:

покретни панои , папири у боји А4 формат, папир за израду плаката, компјутери у учионицама или лаптопови за презентације видеа и  филмова ученицима; папир за штампање похвалница; прелазни пехар за награђивање ученика. 

Време реализације  – током школске 22/23 . године према плану пројектиних активности .

Пројектне активности :

АктивностиДинамикаНосиоци – сараднициЕфекти – начин праћења оставривања
Договор о пројектним активностима у школи23. август 2022.Тима за развој школског програма иТима за обезбеђивање квалитета и развој установеНа основу планова осталих  програма који допринсое квалитету  рада школе – сагледане потребе и могућности планирања пројеката у школи током 22/23.
Израда нацрта пројекта на основу планова  који доприносе оставривању квалитета рада школе (план заштите здравља, заштите животне средине , заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, плана професионалне оријентације). Почетак септембра 2022.Тим за развој школског програма , Тим за пројектеИзрађен нацрт пројектних активности
Договор о подели послова и активности у пројектуСептембарКоординатори тимова: за развој школског програма , за пројекте, за заштиту, за екологију , за ПО, за међупредменто повезивање и предузетништво, за инклузивно образовањеПредстављен пројекат и постигнут договор о реализацији и начинима прађења ефеката и остваривања пројектних активности током године .
Поставка покретног паноа и израда плаката са датумима важних за екологију ,  здравље , безбедностСептембарТим за екологију, тим за заштиту , наставник биологије ,Постављен покретни пано у холу школе са називом пројекта, циљем, активностима Урађени плакати истакнути на видном месту у холу школе , прилог за школски сајт
Обележавање датума : дан животиња 4. октобар – гледамо филмое о животињама. /серија Опстанак – острво мрких медведа; овде живе змајеви; заједно су јачи; магија месеца итд/   Штитимо и чувајмо та дивна створења“ Моја омиљена животиња /кућни љубимац – изложба фотографија у холуОктобарТим за пројекте Тим за екологију Наставници биологијеИзложене фотографије у холу школе са порукама „Чувајмо и штитимо  та дивна створења“ , прилог за школски сајт.
Патрола – стоп насиљу : покажите своје вредности и правила- припреме  за одељењске  смотреОктобарОдељењске старешине, директор  школе, тим за заштиту, пп служба Уенички парламент ,Најбоља одељења добијају похвалнице 
Чувајмо нашу планету – шта би поручили владама  свих земаља на свету у вези климатских промена ; „девојчица која је ућутала свет на 6 минута“ – видеоОктобарТим за екологију , учитељи, наставник биологије, наставник географијеПоруке постављене на пано, видео – поручујемо свим владама на свету , прилог за школски сајт
Еко патрола – Најчистија и најбоља  естетски уређена учионица – припреме за одељењска такмичења и смотреновембарОдељењске старешине, директор  школе, тим за заштиту , пп служба Уенички парламент  Најбоље одељење добија прелазни пехар
Страница на сајту – посвећена екологијиновембар, децембар отворен астраница , постављени прилози
угледни час – радионица о дискриминацији /животне карте/ са ученицма петог разредаОктобарНаставници физичког , педагог, психолог, логопедРадионица са ученицима петог разреда , прилог за школски сајт
У здравом телу, здрав дух – вежбе за здрав живот . Шта је стварно важно ? Здравље на првом месту – ликовна изложба радова на тему здравља. Трибина о здрављуОктобарНаставници физичког Наставници ликовног, Наставник СА „вежбањем до здравља“Ученици и наставници показују и изводе вежбе. Изложба радова у учионицама и холу .
„Та дивна емпатија „ – четири корака до срца – драмски приказ Трибина за родитеље и ученикеНовембар , децембарПедагог, драмска секција, директор, одељењске старешине, школски одбор, савет родитељаСценарио трибине (драмски прилаз 4 корака  емпатије,
превентивне радионице са ученицима- самопоштовање , слика о себитоком годинепп службареализоване радионице, прилози за школски сајт
Међупредметно повезивање –  Зашто треба да чувамо планету?   Богатства  која  нам даје наша планета.  октобар , новембар     март-април  Разредна већа 1,2,3,4 разреда   Пп службаОрганизован тематски дани: – „Наша планета“   -„Богатство“ –  Деца ће спасити планету Видео приказ и текст за школски сајт
ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ -Зашто треба да штедимо ресурсе:  ел.енергију и воду? -Да ли човек својим понашањем чува планету?   -Које вредности природе су заштићене ? – Како човек утиче на природну средину својим понашањем?   Активирајмо се и уредимо нашу околинуОктобар, новембар   Фебруар, Март   .       Април- мај  Грађанско васпитање; Чувари природе, Моја животна средина (Цртање , вајање и сликање Разредна већа 5. до 8. разред Пп служба Наставник СА „Чувари природе“ Актив биологије   . Пројектна настава – подела тема унутар разреда и вршњачко учење (старији – млађима )         Спроведена акција уређења школског дворишта
Рециклирајмо – чеп за хендикепНовембарДиректор, савет родитеља, сви ученици и наставници школеЕфекти акције –прилог за сајт
Моје будуће занимање – како га изабрати ; о ком занимању је реч – квиз  ;  ја за десет година – маскенбал , четврти разредФебруарОдељењске старешине 7. 8 разреда , тим за ПО заинтересовани родитељиИзложба ликовних радова.  Прилог за школски сајт
Дан планете Земље 22. април. Осликајмо  на школском дворишту нашу планету;  израда макете планете Земље од рециклираних материјала    АприлНаставник СА Цртање, вајање и сликање , 4 и 5.раз. актив географије у сарадњи са учитељимаприлог постављен на школски сајт и летопис школе
Сарадња са установама и организацијама за заштиту животне средине на општини ПалилулаАприлОдељењске старешине, директор  школеОрганизовано предавање за ученике
Отворено о насиљу – трибина за родитеље са скечом „А могло је боље „ Одељењске старешине, директор  школе, тим за заштиту, пп служба Ученички парламент, Вршњачки тим Драмска секцијаПрилог о одржаној трибини за школски сајт