Поштовани родитељи,

Пред нама је нова школска година, неизвесна и пуна изазова. Министарство је дало упутства о реализацији наставе и правила понашања у школи током трајања пандемије, па ћу вас у наставку упознати са новинама којих ћемо сви морати да се придржавамо. Молим вас да пре поласка у школу упознате децу са овим упутством, и да их свакодневно подсећате, а то ћемо урадити и ми у школи. Испод ћете наићи на линк – кратак филм о правилима понашања, па вас молим да га погледате заједно са својим дететом, што ћемо учинити и ми у школи.

Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини 

Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини. Едукација ће се континуирано спроводити током наставе.

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину 

Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције. Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу. Исто важи за наставно и ненаставно особље.

Одржавање физичке дистанце 

Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара. Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи. Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл. Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће. У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве. Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до капије школског дворишта и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.  Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају. Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра. • Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

Ношење маски 

 Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске. Ученици:  

Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.  Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.  Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.  Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу. Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста. 

Редовно прање руку 

Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. 

Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба. 

Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице). 

Редовно чишћење школске средине

Редовно проветравање свих просторија

Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19 

Уколико се симптоми појаве ван школе Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара. 

Уколико се симптоми појаве у школи 

a) Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље. 

b) Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

У наставку је линк ка филму о првилима понашања у школи:

Желимо вам срећну и безбедну нову школску годину!

Запослени ОШ „Милена Павловић Барили“