Тим за сарадњу са Ученичким парламентомМирјана Мијатовић
Тим за реализацију програма Дечијег  савезаЉудмила Здравковић, Биљана Мајсторовић
Тим за екологијуСлободан Бишевац, Ивана Андријанић 
Подмладак Црвеног крста:Рада Радаковић, Горана Влашић
Тим за сарадњу са породицом и Саветом  родитеља школе:Мирела Арсић, Рада Дедовић.
Комисија /тим за естетско уређење школске зграде:Маја Новаковић, Милка Гајић, Биљана Мајсторовић
Комисија за израду програма излета, посета,екскурзија и наставе у природи:Координатори стручних већа разредне и предметне наставе
Тим за организовање забавног живота школеПредставник ученикаПредставник родитељаТатјана Добросављевић
Тим за културну и јавну делатност школеСветлана Недељковић, Драгана Вучићевић
Израда летописа школаМила Марковић, Бојана Урошевић
САРАДНИК ВРШЊАЧКОГ ТИМА
(заштита ученика од насиља))
Марина Ћилерџић ,  Зорана Трбовић , Душан Ђилас
Тим за реализацију екскурзијаРадмила Дедовић, Јасмина Вуловић
Записничар Наставничког већаВесна Станојевић

ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ