Дана 24. и 25.08.2023. године одржано је усавршавање запослених унитар установе на теме које су битне за почетак школске године.