Спортски савез особа са инвалидитетом Београда под покровитељством Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и града Београда (Секретаријат за спорт и омладину и Секретаријат за социјалну заштиту), а уз подршку Секретаријата за образовање и дечију заштиту и у партнерству са Српским филантропским форумом, у периоду од септембра до фебруара,  су започели велику акцију “Радујмо се заједно”.

                                У циљу оснаживања школа за унапређивање инклузивне образовне праксе,  реализован је програм подршке у школама. Наша Школа се придружила овом пројекту. Примери из школа указују да је вршњачка подршка од непроцењиве вредности за прихватање, укљученост и учење сваког детета, а посебно деце из осетљивих група. Инклузија има за циљ да ученике укључи у заједницу, а то се постиже на тај начин што се они обучавају да успешно функционишу самостално и могу да обављају основне, свакодневне активности тренутно и у даљем животу. Деца са инвалидитетом предшколског и школског узраста најчешће немају услове да у пуној мери учествују у организованим активностима које у том, развојном, периоду представљају једну од најважнијих карика у њиховом, интегралном, развоју.

                                Пројекат „ Радујмо се заједно „ има за циљ да приближи децу са и без инвалидитета и да помогне да се обезбеде потребни услови за развој инклузије у предшколским установама и школама, као и да анимира децу са инвалидитетом да се укључе у неки и од организованих облика ваншколских активности, као и у активности које организује Спортски савез особа са инвалидитетом. Свим ученицима школе емитован је кратак едукативни инклузивни филм који има за циљ да на интересантан и деци близак начин, приближи децу са инвалидитетом и да прикаже њихове могућности и на тај начин пробуди интересовање деце за учешће у заједничким спортским активностима и игри са другарима. Поред гледања овог едукативног филма, деца су кроз различите анкете, креативне радионице, имали прилике да се изјасне и учествују у реализацији овог пројекта.

                               Главни циљеви овог програма су: промоција заједништва и равноправности у области физичког васпитања, утврђивање стања укључености особа са инвалидитетом у редовно бављење физичком активношћу, промовисање физичке активности код деце и младих са инвалидитетом, као и повећање броја особа са инвалидитетом које се редовно баве физичком активношћу чиме би се стварала и база за будуће врхунске спортисте.

                                На you tube каналу СОСИБ-a можете погледати промотивни филм и да се више упознате са овом дивном идејом и да се укључите у реализацију овог пројекта.

http://www.sosib.rs/index.php/sosib/film-o-ssosib-u