Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује Пројекат Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, у оквиру којег, као и претходних година, ученици основних школа добијају одређене дигиталне образовне садржаје – дигиталне уџбенике, чија су штампана издања припремљена у складу са новим плановима и програмима наставе и учења, који се налазе у каталогу одобрених уџбеника и које је школа одабрала за коришћење у школској 2021/2022. години.

                              Наставници наше школе у највећој могућој мери користе предности дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника, те су у најкраћем року активирали кодове које су добили и укључили дигиталне садржаје у свакодневну употребу у реализацији наставе. Наравно, као и раније, и ове године је и ученицима обезбеђена могућност коришћења дигиталних садржаја и то активирањем приступних кодова (у складу са инструкцијом издавача чија издања користе).

                              Треба истаћи да су у оквиру овог пројекта, сагласно уговору потписаним са Министарством, издавачи у обавези да достављају одговарајућу статистику употребе дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника, по приступним кодовима, те да се одговарајући показатељи о употреби прате на нивоу установе.