Циљ: развој међупредемтних компетенција ученика: 

  • одговоран однос према здрављу; 
  • одговоран однос према животној средини, 
  • одговоран однос према другоме – оспособљавање ученика да се понаша одговорно, хумано и толерантно у друштву
  • међупредметна компетенција за развој предузетништва  – развијање спремности ученика да учествује у самосталним и тимским пројектима у школи и широј друштвеној заједници .

Носиоци активности : пп служба, Тим за пројекте у школе; Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва, Тим за професионалну оријентацију, Тим за заштиту ; Стручни тим за инклузивно образовање , актив наставника физичке културе, актив биологије, хемије, физике, актив Технике и технологије, информатике , ликовне културе, музичке културе, српског језика; наставници слободних наставних активности (Вежбањем до здравља; Животне вештине, Моја животна околина, Цртање, вајање и сликање, Чувари природе).  

Пројектне активности ће се реализовати на нивоу првог и другог циклуса.

Почетна пројектна активност била је израда календара важних еколошких датума и обележавање Дана животиња (4. октобар). 

Ученици млађих разреда су са својим учитељима у одељењу и током продуженог боравка цртали своје омиљене животиње,истраживали које су животиње угрожене на планети , разговарали о томе како могу да се заштите и ко је одговоран за њихово нестајање. 

Хол школе красе плакати са прелепим цртежима . Погледајте фотографије.

ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА

Циљ Светског дана животиња је да се побољша однос према животињским врстама широм света, као и да се пружи подршка појединцима, групама и организацијама које се старају о животињама.

  • 24. марта 1925. године у Берлину је организовао први Светски дан животиња. Године 1929. је датум пребачен на 4. октобар. Имао је тада следбенике једино у Чешкој, Швајцарској, Немачкој и Аустрији. Тек у Фиренци је одлучено једноглсно да се 4. октобар прогласи званичним датумом Светског дана заштите животиња. И од тада традиционално се, сваког 4. октобра, на дан Светог Фрање Асишког – заштитника животиња, обележава овај дан.
  • Овог дана све организације за заштиту животиња, као и сви азили за животиње широм света, организују обиласке својих институција, едукативне радионице, прикупљају се донације, удомљавају се љубимци, као и разне друге активности.

ПРАВА ЖИВОТИЊА

На Светски дан животиња желимо да ГЛАСНО КАЖЕМО СВИМА :

  • ЖИВОТИЊЕ СУ  РАВНОПРАВНИ СТАНОВНИЦИ ЗЕМЉЕ;
  • ЖИВОТИЊЕ ИМАЈУ ЈЕДНАКО ПРАВО НА ЖИВОТ КАО И ЉУДИ;
  • ЖИВОТИЊЕ  ОСЕЋАЈУ БОЛ, ПАТЊУ, СТРАХ И СТРЕС.
  • ХРАНИМО ИХ, ШТИТИМО ИХ, ЛЕЧИМО ИХ, СПАСАВАЈМО  

        ИХ, ВОЛИМО ИХ.                         

Угроженост животиња

Све на свету је повезано . Свака  врста у природи има значај за екосистем и своју улогу у њему. Свака врста доприноси одржавању ланца повезаности , тако угроженост једне врсте,  временом утиче на опстанак других.

Угрожене врсте у  Србији

У Србији постоји велики број угрожених врста. Говори се о 273 врсте птица, 66 врста сисара, 41 врста бескичмењака, 34 врсте инсеката и 15 врста риба. Међу заштићеним животињама су поједине врсте пеликана, рода, белоглави суп, речни рак, бубамара, жабе, белоушке, шарке.

СПАСИМО ИХ ! ТАКО СПАПАВАМО ПЛАНЕТУ НА КОЈОЈ ЖИВИИМО И НАС САМЕ НА ЊОЈ!

Хвала свакоме ко својим односом према животињама доприноси опстанку наше планете.