Рок за предају документације Oкружној комисији за здравствену комисију је 5. јун 2020. године.

Адреса пријема: Школска управа Београд, Захумска.