Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2021/ 22.години показују да су постигнућа ученика наше школе изнад просечног репибличког нивоа, изнад општинског нивоа, изнад окружног нивоа и изнад нивоа постигнућа школске управе.
Свака част ученицима, наставницима и родитељима.