Предмет јавне набавке добара мале вредности бр. 1.1.1/20 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, за потребе школе. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.

  • ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговором –  LINK.  
  • ОДЛУКА о додели уговора – LINK. 
  • ПОЗИВ за подношење понуда – LINK. 
  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – LINK.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговором