Стручна усавршавања

ОШ МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

 

 

Семинар настава и учење

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

  1. фебруара 2020. године, за време зимског распуста,  сакупило се око 60 наставника наше школе на стручном скупу на коме се разговарало о квалитету 3 области рада школе. 

Скуп је одржан у свечаној сали школе , где се пуних пет часова радионичарским техникама презентовало, дискутовало и договарало о томе на које начине све можемо још више унапредити квалитет рада у веома важним областима нашег рада. 

Циљеви овог скупа  били су посвећени подизању квалитета рада установе у областима:  1. Програмирање, планирање и извештавање ; 2. Настава и учење; 5. Етос; 

Исходи планираних задатака : 

  • На основу нових стандарда /показатеља у области 2. наставник/ца ће знати  да испланира свој час /напише припрему/ тако да за сваки од пет стандарда осмисли  актинвости којима ће  они бити остварени.
  • Наставник/ца ће на основу добијених информација о спровођењу појачаног о-в рада са учеником умети да испланира активности  у понуђеном обрасцу.
  • Наставник/ца ће добити информације које треба користити приликом израде новог  Извештаја о раду школе кроз лично извештавање из области наставе и учења, рада у тимовима и већима и тако   допринети  извештавању које ће бити у функцији самовредновања рада школе. 

Реализовани задаци и активности: 

  • Разговор о  новим стандардима у настави и анализи посећених часова; осмишљавање активности за остваривање стандарда кроз размену на великој групи; презензација педагога  школе о анализи  квалитета посећених часова током првог полугодишта 2019/20. године; 
  • Разговору о начину израде Извештаја о раду школе у функцији самовредновања рада ; Договор о начину извештавања (садржај, фонтс, величина., рокови) ; представљање форме новог начина извештавања о раду школе ;    
  • Презентација педагога о основним  информација на тему; Учешће у разговору о спровођењу појачаног образовно-васпитног  рада са учеником;Планирање активности у понуђеном обрасцу – анализа и размена на групи. 
osnovna skola milena pavlovic

Директор  школе,  Оливера Корошец ;педагог школе , Станка Жица  и наставница математике –  спољни сарадник МПНТР, Весна Станојевић ,  подстицале  су квалитетну размену те су  заједничким  веома посвећеним радом свих присутних,  постигнути  договори о предузимању активности које у наредном периоду треба да учине да школа постане безбедно окружење и место заједничког учења и  рада.

osnovna skola