Директор школе

Оливера Корошец

НАСТАВНИЦИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ОДЕЉЕЊА ЗАМЕНЕ
1. Светлана Недељковић 61 62 6382 84
2. Бојана Урошевић 8183717274
3. Бранкица Ратковић 65755552
4. Ивана Ивошевић 64735354
5. Милица Ћућа 51
МАТЕМАТИКА
6. Весна Станојевић 71727382 84
7. Марина Граховац 5 53 81 83(информатика81 82 83 84)
8. Марија Дукић 52 54 55 61 65
9. Мирослав Крчевинац 74 75 626364
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
10. Соња Рајовић 657172737481828384
11. Јелена Цвијовић 51525354556162636475
12. Слађана Вуксановић 2122232425
13. Људмила Здравковић 31323334354142434445
14. Ирена Станковић 1112131415
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
15. Милена Ћирковић Ристовић 523545616357157382483 74
16. Зорана Глувчанин 514 62 634725812
РУСКИ ЈЕЗИК
17. Милица Ратковић 5146345 8  (54 615 6234 8123 – грађанско)
18. Арсенијевић Ивана 7 523
ИСТОРИЈА
19. Ана Максић 61626364657172737475
20. Марија Драгутиновић 81828384
21. Душан Копривица 5152535455
БИОЛОГИЈА
22. Невена Парезановић 52616263646581828384
23. Бранка Ђукић / Сања Светозаревић 515354557172737475
ГЕОГРАФИЈА
24. Драган Зејак 7273
25. Малиша Чакаревић 5152536181828384
26. Слободан Бишевац 545562636465717475
ХЕМИЈА
27. Мирјана Мијатовић 717273747581828384
ФИЗИКА
28. Ивана Бјелић Илинчић 61 62 63 646581828384 737475
29. Горан Ракин 7172
МУЗИЧКА КУЛТУРА
30. Драгана Вућићевић 7172737475
31. Татјана Добросављевић 648182838465
32. Александра Миловановић 5152535455616263
ЛИКОВНА КУЛТУРА
33. Милка Гајић 51525354556162636465
34. Маја Новаковић 7172737475
35. Биљана Мајсторовић 81828384
ТИТ
36. Радмила Дедовић 6164657583 83 84(818271-помоћник директора)
37. Рада Радаковић 71727374747551525455
38. Андријана Станковић  51525455626364 65 8182 Страхиња Ђурић
39. Катарина Миловановић 5353 61 62637284818271
ИНФОРМАТИКА
40. Зоран Маринковић 73-ТИТ, 515253545561636465717273747581828384
41. Јелана Батањац 5152535455616262636465717273747581828384
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, ОФА
42. Биљана Ђукић 61626465 – физичко и здравствено 2 часа недељно81828384 – физичко и здравствено 3 часа недељно
43. Марина Ћилерџић 515253545563 – физичко и здравствено 2 часа недељно74 – физичко и здравствено 3 часа недељно5152535455 – ОФА
44.  Радослав Краљевић 71727375 – физичко и здравствено 3 часа недељно6162636465 – ОФА 
ВЕРОНАУКА
45. Душан Ђилас Све гррупе од 2-8.разреда
46. Наташа Ђоловић 1/1,1/2,3, 1/3,4
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
47. Горана Влашић 712 745 512 534

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

48. Марија Бојанић Други разред
49. Жана Андрејић Други разред
50. Ивана Андријанић Други разред
51. Сребренка Трајковић Други разред
52. Радиша Петровић Други разред
53. Марина Петровић Трећи разред
54. БојанаАничић Поповић Трећи разред
55. Маја Страњина Трећи разред
56. Зорана Трбовић Трећи разред
57. Бојана Ћирић Трећи разред
58. Весна Богдановић Четврти разред
59. Мирјана Гајдобрански Четврти разред
60. Мирела Арсовић Четврти разред
61. Тања Мартиновић Четврти разред
62. Јелена Јоксимовић Четврти разред
63.  Гордана Нелоски Први разред
64. Слађана Анђелковић Први разред
65. Јасмина Вуловић Први разред
66. Горица Радовановић Први разред
67. Радмила Павловић Први разред
68. Катарина Павловић Вратоњић Продужени боравак
69. Мирјана Калишкић Продужени боравак
70. Весна Радовић Продужени боравак
71. Јелена Рајић Продужени боравак Анђела Јаковљевић
72. МаринаТомић Продужени боравак
73. Александра Биочанин Продужени боравак

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

74. Станка Жица педагог
75. Славица Секулоски психолог
76. Мила Марковић библиотекар

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

СЕРВИРКА
77. Љиљана Кнежевић
ЧИСТАЧИЦЕ
78. Станимирка Зиндовић
79. Јелена Ристић
80. Маја Мирковић
81. Звездана Арсић
82. Вахида Стојадиновић
83. Ивана Михајловић
84. Лидија Ђорђевић
85.  Гордана Тешић
86. Славица Токовић
87. Светлана Јанковић
88. Марија Јовановић
89. Љиљана Момчиловић
90. Емина Кешетовић
91. Весна Крстић
ДОМАРИ
92. Марко Ђурић
93. Зоран Цолић
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
94. Виолета Јовановић Шеф рачуноводства Наташа Кузмановић
95. Ранка Танасић Барлов Секретар Светлана Васић
96. Станко Ћитовић Административно-финансијски радник