ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈН бр.1.1.1/20

Објављено петак, 21 фебруар 2020
Аутор Ранка Танасић Барлов

struja

Предмет јавне набавке добара мале вредности бр. 1.1.1/20 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, за потребе школе. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

  • ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговором -  LINK.  pdf button mali
  • ОДЛУКА о додели уговора - LINK. pdf button mali
  • ПОЗИВ за подношење понуда - LINK. pdf button mali
  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАLINK.pdf button mali

Опширније: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈН бр.1.1.1/20